¿Cómo decir en chino las cosas en los museos?

2023-05-19

Español: exposición

Chino: 展览

Pinyin: zhan lan

Español: sala de exhibición

Chino: 展厅

Pinyin: zhan ting

Español: exhibiciones

Chino: 展品

Pinyin: zhan pin

Español: reliquias culturales

Chino: 文物

Pinyin: wen wu

Español: réplica

Chino: 复制品

Pinyin: fu zhi pin

Español: modelo

Chino: 模型

Pinyin: mo xing

Español: obras de caligrafía y pintura

Chino: 书画作品

Pinyin: shu hua zuo pin

Español: guía de audio

Chino: 语音讲解器

Pinyin: yu yin jiang jie qi

Español: guía

Chino: 讲解员

Pinyin: jiang jie yuan

Español: mapa

Chino: 地图

Pinyin: di tu

北京旅游网西语站


INFORMACIONES ÚTILES