¿Cómo decir los vehículos en chino?

2022-08-18

Español: bicicleta

Chino: 自行车

Pinyin: zi xing che

Español: autobus

Chino: 公共汽车

Pinyin: gong gong qi che

Español: coche

Chino: 汽车

Pinyin: qi che

Español: metro

Chino: 地铁

Pinyin: di tie

Español: tren

Chino: 火车

Pinyin: huo che

Español: tren bala

Chino: 高铁

Pinyin: gao tie

Español: avión

Chino: 飞机

Pinyin: fei ji

Español: taxi

Chino: 出租车

Pinyin: chu zu che

Español: motocicleta

Chino: 摩托车

Pinyin: mo tuo che

Español: barco

Chino: 船

Pinyin: chuan

北京旅游网西语站


INFORMACIONES ÚTILES